Předpisy definují pravidla poskytování služeb, odpovědnosti a pobytu v objektu a jsou nedílnou součástí smlouvy, k uzavření které dochází podpisem registrační karty, jakož i provedením rezervace nebo zaplacení zálohy na pronájem pokoje nebo apartmánu.

 1. Ubytování začíná v 15:00 a končí v 10:00 následujícího dne. Rychlejší check-in je možný v závislosti na dostupnosti volných pokojů. Pozdní check-in, tj. po 19.00 je možný pouze po předchozí domluvě a zaplacení celého pobytu předem.
 2. Pokoje ve Ville Królewiec jsou pronajímány po předložení průkazu totožnosti a po zaplacení. Platba na místě probíhá pouze v hotovosti.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že v objektu platí noční klid od 22:00 do 6:00 ráno.
 4. Chování hostů v ubytovacím zařízení a třetích osob by nemělo zasahovat do klidného pobytu ostatních hostů. Majitel může odmítnout další pobyt osobě, která toto pravidlo poruší, a to i během ubytovacího dne.
 5. Vezměte prosím na vědomí, že hosté, kteří nejsou v zařízení ubytováni, mohou být v pokojích do 22:00. Po uplynutí této doby budou požádáni, aby opustili ubytovací zařízení nebo zaplatili za ubytování neubytovaných hostů.
 6. Vezměte prosím na vědomí, že kouření je v celém objektu přísně zakázáno. Porušení zákazu bude mít za následek pokutu ve výši 200 PLN.
 7. Domácí zvířata nejsou v objektu povolena.
 8. Po odchodu a opuštění místnosti musí být karta vrácena na vyhrazené místo.
 9. Host odpovídá za jakékoli poškození nebo zničení předmětů v areálu a technického vybavení v něm obsaženého, které bylo způsobeno zaviněním hosta nebo jiných osob, které s ním pobývají v dané místnosti.
 10. V případě poškození musí hosté o takové skutečnosti neprodleně informovat.
 11. Vezměte prosím na vědomí, že majitel neodpovídá za cennosti, ponechané hosty v pokoji.
 12. Předměty, které zůstaly v pokoji po opuštění místnosti, budou uloženy po dobu 30 dnů.
 13. Vezměte prosím na vědomí, že za ztrátu karty pokoje nebo apartmánu vám bude účtováno 100 PLN.
 14. Rezervaci garantujeme v případě, že je účet zaplacen zálohou ve výši 30% z hodnoty celého pobytu. V případě zrušení rezervace méně než 72 hodin před termínem příchodu nebo v případě, že se hosté do ubytovacího zařízení nedostaví, záloha zcela propadá.
 15. Zkrácení pobytu nesouvisí s vrácením peněz.
 16. Nejsme zodpovědní za selhání a jejich důsledky na nás nezávislé.
 17. Ubytovací zařízení může odmítnout přijmout hosta, jehož stav naznačuje požití alkoholických nápojů nebo jiných drog.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT!